Езици:

Условия

Права и задължения


Моля, ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО И ИЗЦЯЛО настоящото Споразумение за приемане на общите условия, преди да използвате този сайт.
С всяко Ваше действие, съставляващо пряко или косвено използване съдържанието на настоящия сайт или на предлагани с него стоки или услуги, Вие потвърждавате волята си за приемане и обвързване с клаузите на настоящото споразумение и изложените в него Общи условия, при което възникналите между Вас и "ДЕСПИК" ЕООД отношения са предмет на уреждане от настоящото споразумение във вида му към момента на използването на сайта.
В случай, че не сте съгласни с изложените тук Общи условия или не желаете да се обвързвате с тях, то следва да не продължавате използването на този Сайт.


Общи условия
"ДЕСПИК" ЕООД е търговското дружество, вписано в търговския регистър при Агенцията по вписванията на Република България с ЕИК: 204282143 и адрес за кореспонденция: град Дупница, ул. Св. Иван Рилски № 86, Аптека Ремедия.
„ДЕСПИК” е запазена марка с регистрационен номер на марката 92368/04.12.2015 г. в патентно ведомство на Р. България.
Настоящата електронна страница, в т.ч. и приложенията й, поддържана от "ДЕСПИК" ЕООД, има чисто информационен характер. Полаганите усилия от наша страна, за осигуряване на достоверност и точност на представената информацията, гарантират актуалността и верността на същата, доколкото изхожда от нас или е предоставена по съответния законов ред от трети източник.
С оглед прецизиране на предоставената информация и за избягване на евентуални недоразумения, интересуващите се от съдържанието на страницата лица следва да се обръщат за съдействие към служителите ни на емайл: info@despic.bg или на тел. 0884004207.
"ДЕСПИК" ЕООД не носи отговорност за физически и морални проблеми в следствие на посещението на уебсайта и информацията, публикувана в него.
"ДЕСПИК" ЕООД не дава гаранция за точността, надеждността, пълнотата или полезността на предоставената в сайта информация. "ДЕСПИК" ЕООД не изключва възможността за грешки, закъснения, пропуски, неактивност на сайта и загуба на цялото количество или частични данни, поради технически или човешки фактори, поради което и не носи отговорност в тази връзка.
В базата данни на "ДЕСПИК" ЕООД Вие получавате пълна защита на личната Ви информация. Ние използваме Вашите лични данни, за да идентифицираме Вашия достъп до сайта или за изследване на потребителските мнения и подобряване качеството на обслужването. Наше задължение е да не предоставяме Вашите данни на трети лица, освен в случаите, когато законът ни задължава.

За сайта
"ДЕСПИК" ЕООД си запазва правото да коригира евентуални грешки, пропуски или неточности в представената информация. Така също ние не гарантираме и не се задължаваме да осигурим работа на сайта без прекъсване или без възникване на грешки в т.ч. относно ползването на онлайн услугите.
Използването на предоставените в сайта връзки към други интернет сайтове, включително връзки към информация, услуги, продукти, материали, както и всякакви други ресурси, съдържащи се в тях, е единствено на Ваш собствен риск.
Независимо от всичко, ние полагаме усилия за осигуряване на това, предоставената на сайта ни информация да бъде актуална и точна, за да Ви бъдем максимално полезни за пълноценното Ви информиране по разглежданите от нас теми.
Търговска марка и авторски права
Съдържанието на сайта е предмет на защита от действащото право в т.ч. правата върху търговски марки, авторски права, права на интелектуална собственост и др. Потребителите на сайта и третите лица нямат право да ползват съдържанието на сайта или какъвто и да било елемент от него за търговски цели, като в противен случай носят цялата отговорност, съгласно приложимото право.

Регистрация
Електронният магазин на "ДЕСПИК" ЕООД дава възможност на потребителите да разгледат, получат пълна информация и закупят стоките и /или услугите, предлагани в него.
Всеки Потребител е длъжен да попълни регистрационната форма, в която да посочи верни данни, необходими за издаването на фактура и протоколи за доставка, както и валиден адрес, телефонен номер и e-mail адрес.
Съгласие с отметка при извършване на покупка
С отбелязване с отметка в полето "Съгласен съм с Общите условия" Потребителят извършва своето електронно изявление по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис, с което декларира, че е запознат с настоящите Общи условия и ги приема изцяло.

Поверителност на личните данни
Личните данни, получени от "ДЕСПИК" ЕООД в хода на регистрацията, са използвани единствено и само с цел обслужване на Потребителите, включващо приемане и изпълнение на поръчки и връзка с Потребителите в случай на възникнали проблеми, свързани с поръчката. Данните няма да бъдат предоставяни под никаква форма на трети лица или използвани за цели, различни от гореописаните.
Потребителската регистрация може да бъде закрита по всяко време по молба на Потребителя, изпратена в писмен вид на info@despic.bg .
"ДЕСПИК" ЕООД събира следната информация за потребителите:

Лична информация за потребителите:
Име
Точен адрес за доставка
Телефон за контакт
Електронна поща

Информация за търговците и юридическите лица - нетърговци:
Фирма
Данни за търговците и юридическите лица - нетърговци – седалище, ЕИК, БУЛСТАТ, идентификационен номер по ЗДДС,
Точен адрес за доставка
Телефон за контакт
Електронна поща
При отказ от Потребителя да предостави личните си данни, той няма да може да се възползва от стоките и/ или услугите, предлагани от "ДЕСПИК" ЕООД.

Сигурност на личните данни
Потребителят носи пълна отговорност относно опазването на потребителските имена и пароли, както и за действия на трети лица със същите. При съмнение за неправомерен и неоторизиран достъп, откраднати или изгубени име и/или парола, Потребителят следва да уведоми "ДЕСПИК" ЕООД незабавно, с цел прекъсване на достъпа до личната информация.
Потребителят се задължава да поддържа актуална личната си информация и да нанесе своевременно промени относно смяна на адрес, телефонен номер, електронна поща. "ДЕСПИК" ЕООД не носи отговорност за не доставени поръчки, поради неактуална информация и повторното им изпращане се поема от Потребителя.
ПОРЪЧКИ, УСЛОВИЯТА ЗА ПЛАЩАНЕ, ДОСТАВКА, ИЗПЪЛНЕНИЕ
Електронният магазин на "ДЕСПИК" ЕООД приема поръчки 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата. Всеки избран продукт се слага в кошницата. Преди да потвърди поръчката си, Потребителят може да прегледа кошницата, да коригира количеството и информацията си и след това да я потвърди.
При избора на начин на плащане и потвърждаването на поръчката, Потребителят се задължава да заплати крайната й цена. След заявката, системата на електронния магазин изпраща имейл, потвърждаващ получаването на поръчката.
Като алтернативна форма на поръчка се приемат заявки, дадени на телефон 0884004207 или на електронна поща info@despic.bg .
При поръчки за доставки извън територията на Република България, доставката се извършва с Български пощи. Срокът на доставка до избраната от Потребителя крайна дестинация извън страната е до 14 - 28 работни дни, от деня, в който е направена поръчката. Цената, която "ДЕСПИК" ЕООД изисква за такава доставка е в зависимост от килограмите и от точната международна дестинация. Цената на поръчката и доставката се предплащат. "ДЕСПИК" ЕООД не изпълнява поръчки с наложен платеж извън територията на България.
Изпълнението на поръчката може да бъде забавено поради някоя от следните причини:
Липса на наличност на поръчаната стока;
Грешен или непълен адрес за доставка или телефон за контакт с Потребителя.

Цени и начин на плащане
Крайната цена на поръчката представлява общата сума от цените на всички поръчани продукти, с включена цена на доставка, посочена самостоятелно.
Всички цени са в левове с включен ДДС и не подлежат на промяна от момента на поръчване до момента на плащане.

Начините на плащане, които се приемат, са следните:
Наложен платеж – При избиране на този метод за плащане от Потребителя, се създава поръчка с номер и крайна цена. Заплащането на поръчката се извършва на куриера, при доставката.
По банков път – При избор на начин на плащане „по банков път” при заявяване на поръчката от Потребителя, се създава поръчка с номер, както и му се издава проформа фактура, на базата на която той може да заплати. Потребителят извършва банков превод по сметка на "ДЕСПИК" ЕООД, като посочва номера на проформата като основание за превода. Валидността на поръчката е 10 дни.
С кредитна / дебитна карта - При плащане с банкова карта Потребителят се прехвърля към системата за онлайн картови разплащания на Epay.bg, където въвежда данните за своята банкова карта и извършва дължимото плащане.
С кредитна / дебитна карта - При плащане с банкова карта Потребителят се прехвърля към системата за онлайн картови разплащания на Борика, където въвежда данните за своята банкова карта и извършва дължимото плащане.
През Epay.bg - С превод от микросметката на Потребителя към микросметката на "ДЕСПИК" ЕООД.
"ДЕСПИК" ЕООД не изисква и не получава никакви допълнителни такси, без значение от начина на плащане. Всички начислени такси, извън обявената от "ДЕСПИК" ЕООД стойност на поръчката и доставката са обект на договорни отношения между Потребителя и обслужващата го банка/посредник.
"ДЕСПИК" ЕООД не съхранява каквато и да е информация на картодържателя, включително номер на карта, тъй като същите са обработени само от Виртуалната система за разплащане на посредниците.
Банковите карти, с които можете да направите on-line разплащане са: MasterCard, Maestro, Visa, V Pay, Visa Electron и карти с логото на Борика.
Моля, проверете също така, дали Вашата карта е отворена от вашият издател за транзакции в Интернет. Максималната сума за транзакция е 10 000 лева.
Данните, които клиентът трябва да попълни за плащане с карта са:
Данни за картата (номер, дата на валидност, 3-цифрен код за сигурност, име на картодържателя, адрес).

Данни за идентификация
За идентифицирането Ви като картодържател, платежният ни сървър за електронна търговия на обслужващата ни банка поддържа схемите за идентификация на международните картови организации - Veryfied by VISA и MasterCard SecureCode.  В случай, че сте регистрирани от Вашата банка Издател в тези схеми за сигурност, на екрана Ви ще се появи страница където трябва да въведете Вашата парола.
Валутата на транзакциите (тази, която се въвежда в платежната страница при покупка) е Български лев.